Polaznici Ljetne škole hipertenzije Europskoga društva za hipertenziju:

 • Ivana Abramović, KB Dubrava, specijalizant nefrologije
 • Živka Dika, KBC Zagreb, nefrolog
 • Ivan Durlen, KB Dubrava, nefrolog
 • Margareta Fištrek Prlić, KBC Zagreb, nefrolog
 • Lana Gellineo, KBC Zagreb, specijalizant nefrologije
 • Ema Ivandić, KBC Zagreb, nefrolog
 • Vanja Ivković, KBC Zagreb, specijalizant nefrologije
 • Ana Jelaković, KBC Zagreb, specijalizant nefrologije
 • Bojan Jelaković, KBC Zagreb, internist-nefrolog
 • Josipa Josipović, KB Sestre milosrdnice, nefrolog
 • Sandra Karanović, KBC Zagreb, nefrolog
 • Tina Katić, KB Dubrava, nefrolog
 • Dajana Katičić, KB Sestre milosrdnice, nefrolog
 • Aleksandar Kibel, KBC Osijek, internist
 • Tamara Knežević, KBC Zagreb, specijalizant nefrologije
 • Jelena Kos, KBC Zagreb, nefrolog
 • Mario Laganović, KBC Zagreb, internist-nefrolog
 • Zoran Miovski, KBC Zagreb, kardiolog
 • Ana Mrzljak, KB Merkur, gastroenterolog
 • Ivan Pećin, KBC Zagreb, endokrinolog
 • Vedran Premužić, KBC Zagreb, nefrolog
 • Inga Prkačin, KB Merkur, internis-nefrolog
 • Romana Samovojska, OB Tomislava Bardeka, Koprivnica
 • Ana Stupin, Medicinski fakultet Osijek, internist
 • Marko Stupin, KBC Osijek, specijalizant kardiologije
 • Miroslav Tišljar, KB Dubrava, nefrolog
 • Ivana Vuković Brinar, KBC Zagreb, nefrolog
 • Igor Žabić, OB Tomislava Bardeka, Koprivnica
 • Tajana Željković Vrkić, KBC Zagreb, internist-nefrolog
 • Marijana Živko, KBC Zagreb, internist-nefrolog