Popis članova HDH:

 • Ivana Abramović
 • Ana Marija Alduk
 • Karmela Altabas
 • Ines Balint
 • Ljiljana Banfić
 • Maja Baretić
 • Ivan Barišić
 • Maja Batinica
 • Gordana Boršo
 • Iskra Bosiljka
 • Zvonimir Bosnić
 • Borka Božić
 • Nada Božina
 • Marijana Brozović
 • Ivan Bubić
 • Nikolina Bukal
 • Tatjana Černi Laganović
 • Ivana  Čop
 • Gradimir Čorić
 • Nataša Črne Furač
 • Edina Ćatić Ćuti
 • Anita Ćosić
 • Živka Dika
 • Ibrahim Divanović
 • Zvjezdana Dobričić
 • Viktor Domislović
 • Ines Drenjačević
 • Ivan Durlen
 • Krešimir Đapić
 • Iris Đipalo Juretić
 • Marijan Erceg
 • Ljiljana Fodor
 • Mirjana Fuček
 • Mario Furač
 • Krešimir Galešić
 • Kristina Gašparović
 • Lana Gelineo
 • Ines Golubić
 • Tonko Gulin
 • Vesna Herceg Čavrak
 • Maja Hrabak
 • Bosiljka Iskra
 • Ema  Ivandić
 • Mario Ivanuša
 • Vanja Ivković
 • Ana  Jelaković
 • Bojan Jelaković
 • Ita Jelić
 • Josipa Josipović
 • Ivana Jukić
 • Mladen Jukić
 • Sonja Kapun
 • Jadranka Kapusta Merkler
 • Sandra Karanović
 • Lea  Katalinić
 • Dajana Katičić
 • Aleksandar Kibel
 • Tamara Knežević
 • Ljiljana Kolačko
 • Jelena Kos
 • Marijana Kovačević
 • Ivana Kovačević Vojtušek
 • Mihajlo Kovačić
 • Verica Kralj
 • Goran Krstačić
 • Branimir Krtalić
 • Juraj Kunišek
 • Duško Kuzmanić
 • Mario Laganović
 • Ninoslav Leko
 • Robert Likić
 • Martina Lovrić Benčić
 • Ljiljana Majnarić
 • Branko Malojčić
 • Ojdana Maričić
 • Sonja Marinković
 • Martina Matovinović
 • Dubravka Mihaljević
 • Zrinka Mihaljević
 • Borna Miličić
 • Elena Milutinović
 • Zoran Miovski
 • Lidija Orlić
 • Draško Pavlović
 • Ivan Pećin
 • Dražen Perkov
 • Darko Počanić
 • Vedran Premužić
 • Ingrid Prkačin
 • Sanjin Rački
 • Josipa Radić
 • Petra Radić
 • Dunja Rogić
 • Mia  Romčević
 • Tomislav Rončević
 • Mirjana Sabljar Matovinović
 • Romana Samovojska
 • Kristina Selthofer Relatić
 • Jadranka Sertić
 • Dajana Sidorov
 • Zvonimir Sitaš
 • Ranko Stevanović
 • Ana  Stupin
 • Marko Stupin
 • Antonela Šarac
 • Siniša Šefer
 • Livija Šimičević
 • Velimir Šimičević
 • Tomislav Teskera
 • Hrvoje Tiljak
 • Miroslav Tišljar
 • Bernardica Valent Morić
 • Mirko Vdović
 • Olgica Velkovski
 • Majda Vrkić Kirhmajer
 • Dunja Vujčić
 • Božidar Vujičić
 • Ivana Vuković Brinar
 • Luka Zaputović
 • Danijela Zjačić Puljiz
 • Ivana Zorić
 • Igor Žabić
 • Tajana Željković Vrkić
 • Stela  Živičić Ćosić
 • Marijana Živko