• Radna skupina za endokrine hipertenzije

  • predsjednica dr. sc. Maja Baretić

 

 

 

 • Radna skupina za hipertenziju i kardiovaskularne komplikacije

  • predsjednica prof. dr. sc. Martina Lovrić Benčić

 

 • Radna skupina za hipertenziju i bubreg

  • predsjednik doc. dr. sc. Mario Laganović

 

 • Radna skupina za mjerenje arterijskoga tlaka

 

 

 • Radna skupina za seksualnu/erektilnu disfunkciju

  • predsjednik dr. sc. Vedran Premužić