Hrvatsko društvo za hipertenziju Hrvatskog liječničkog zbora je strukovno udruženje Hrvatskog liječničkog zbora, koje okuplja liječnike raznih
specijalnosti (internisti, nefrolozi, kardiolozi, obiteljska medicina, epidemiolozi) koji se u svom stručnom radu susreću s problemom arterijske hipertenzije.

Hrvatsko društvo za hipertenziju osnovano je pri Hrvatskom liječničkom zboru 16.studenog 1992. godine. Tadašnji inicijativni odbor na čelu s prof.
dr. sci. Miljenkom Marinkovićem odlučio je osnovati Drušvo radi izuzetnog medicinskog, socijalnog i ekonomskog značenja arterijske hipertenzije s
obzirom na broj bolesnika i komplikacije koje mogu nastati te utjecati na morbiditet i mortalitet pučanstva. Na prvoj godišnjoj skupštini izabran je
Upravni odbor: prof. dr. sci. Miljenko Marinković – predsjednik; prof. dr. sci. Zvonimir Rumboldt – dopredsjednik, tajnici doc. dr. sci. Duško Kuzmanić
i dr. sci. Mirjana Sabljar Matovinović te blagajnik dr. Mirko Vdović.

Kao ciljevi rada Društva istaknuti su:
● Okupiti stručnjake koji se bave problemom arterijske hipertenzije
● Predlagati mjere za unapređenje i poboljšanje zdravstvene zaštite bolesnika s hipertenzijom
● Raditi na stručnom i znanstvenom usavršavanju članstva organiziranjem stručnih i znanstvenih skupova
● Vršiti kontinuiranu edukaciju liječnika primarne zdravstvene zaštite
● Razvijati suradnju sa stručnim i znanstvenim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu
● Uspostaviti suradnju s farmaceutskim tvrtkama na polju istpitivanja lijekova radi racionalnog liječenja arterijske hipertenzije

U svrhu realizacije nekih od postavljenih ciljeva odlučeno je pokrenuti Bilten Hrvatskog društva za hipertenziju koji je obuhvaćao osnovne probleme
zbrinjavanja i liječenja bolesnika s arterijskom hipertenzijom i nastavio je izlaziti neprekidno idućih 12 godina. Uspostavljena je suradnja s međunarodnim
institucijama, poglavito s Internacionalnim i Europskim društvom za hipertenziju te Svjetskom ligom za hipertenziju. Po odlasku prof
Marinkovića u mirovinu 1994.g., za predsjednika Društva izabran je prof. Zvonimir Rumboldt, za dopredsjednika doc Duško Kuzmanić, za tajnika
doc Jugoslav Bagatin a za rizničara doc. Dragan Ljutić. Aktivnost Drušva očitovala se osim redovitog izlaženja Biltena, edukacijom mladih liječnika
u inozemstvu (Hypertension Summer School), preventivnim akcijama edukacije pučanstva i organiziranjem tečajeva trajnog usavršavanja liječnika
koji su održani 2007., 2000., 2002. i 2004. g. održani u Zagrebu. Klinika za unutrašnje bolesti KB Firule postala je referalni centar Ministarstva
zdravstva Republike Hrvatske za liječenje arterijske hipertenzije. 2004.g. mijenja se uprava Društva, za predsjednika je izabran prof Duško Kuzmanić,
za dopredsjednika doc Bojan Jelaković, za blagajnika prof Krešimir Galešić a za rizničarku prim mr. sci. Gordana Boršo. Aktivnost Društva
se intenzivirala brojnim suradnjama s farmaceutskim tvrtkama, organiziranjem škola hipertenzije na cijelom području Republike Hrvatske, obiježavanjem
dana hipertenzije u suradnji s World Hypertension League a časopis HiNeKa, koji je pokrenut ranije u svrhu prenošenja novosti iz područja
hipertenzije, nefrologije i kardiologije, postaje službenim glasilom Hrvatskog društva za hipertenziju. Krunu aktivnosti Društva predstavlja organiziranje
1. Hrvatskog kongresa o hipertenziji koji je održan u Zagrebu u studenom mjesecu 2006.godine. Na redovitoj izbornoj skupštini Društva
koja je održana 2008. godine za predsjednika Društva izabran je prof dr Bojan Jelaković za dopredsjednicu prof dr Ines Drenjančević, za tajnika
dr sc Mario Laganović a za rizničara mr sc Ivan Pećin. Tadašnji Zavod za nefrologiju i arterijsku hipertenziju KBC-a Zagreb postaje referalni centar
Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za liječenje arterijske hipertenzije. Novo rukovodstvo Društva nastavilo je s brojnim aktivnostima koja
su se očitovala organiziranjem brojnih tečajeva trajne edukacije liječnika suradnjom s World Hypertension League i obilježavanjem Svjetskog dana
hipertenzije te intenziviranjem borbe protiv prekomjernog unosa soli te pokretanjem CRASH (Croatian Action on Salt and Health) inicijative zajedno
s Hrvatskim društvom za terosklerozu i Hrvatskim kardiološkim društvom. Upravo dobra suradnja s brojnim domaćim i stranim stručnim udrugama
rezultirala je i dobivanjem organizacije 5 srednjoeuropskog kongresa o hipertenziji u suradnji s Europskim društvom za hipertenziju tijekom kojeg
je održan i 2. Hrvatski kongres o hipertenziji u Zagrebu 2009. godine. Također je uvedena praksa održavanja stručnih simpozija medicinskih sestara
i tehničara u hipeertenziji raadi bolje suradnje i timskog rada u zbrinjavanju hipertoničara. Na izbornoj skupštini 2012.godine ponovno je izabran
za predsjednika prof dr Bojan Jelaković a za dopredsjednike prof dr Ines Drenjančević i dr sc Mario Laganović, za tajnicu Društva dr Jelena Kos a
rizničarski posao nastavio je obavljati mr sc Ivan Pećin. Prema zadnjem popisu Društvo ima 291 člana.