CROINTERVENT 2018.

Zagreb, 8. do 10. 3. 2018. CROINTERVENT 2018. – VIII. NACIONALNI KONGRES INVAZIVNE I INTERVENCIJSKE KARDIOLOGIJE s međunarodnim sudjelovanjem i VII. SASTANAK RADNE SKUPINE ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU HRVATSKIH KARDIOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA s međunarodnim sudjelovanjem   Zagreb, 8. do 10. ožujka 2018.